Umów się na jazdę testową
  Help
Salon Serwis Cenniki i katalogi Kontakt

Ubezpieczenia GAP

Korzyści

  • Dodatkowe odszkodowanie równe różnicy pomiędzy wartością̨ pierwotną, a wypłaconym odszkodowaniem z polisy OC/AC,
  • Bezpieczeństwo finansowe w przypadku wystąpienia szkody całkowitej nawet przez okres 3, 4 lub 5  lat,
  • Bezpieczeństwo spłaty pozostającej części zobowiązania, jeżeli samochód był leasingowany/kredytowany(wypłata na konto klienta nie do leasingu), 
  • Możliwość zakupu samochodu tej samej wartości / klasy jak utracony pojazd,
  • Brak sporów pomiędzy Ubezpieczycielem AC i OC Sprawcy a Ubezpieczonym, co do wysokości wypłaconego odszkodowania,
  • Dodatkowa ochrona przed stresem wynikającym z powstania szkody całkowitej,
  • Szybka i sprawna likwidacja szkody. 
  • Suma ubezpieczenia 80 000 zł lub 20 000zł (Gap Optimum) 
 

Spadek Wartości Pojazdu w Czasie

Utrata wartości rynkowej w przeciągu 3-letniego okresu użytkowania

 

GAP lepszym wyborem niż GSU

W odpowiedzi na ubezpieczenie GAP niektóre Zakłady Ubezpieczeń postanowiły wzbogacić polisę Auto Casco o opcję Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia tzw. GSU. Opcja ta pozwala utrzymać wartość pojazdu przez okres jednego roku na okoliczność wystąpienia szkody całkowitej. 

Wartość pojazdu przyjmowana do GSU rokrocznie ulega aktualizacji do wartości rynkowej, a zatem nie ma możliwości utrzymania jego pierwotnej wartości w drugim czy trzecim roku. Co za tym idzie GSU nie pozwala na należyte zabezpieczenie się przed skutkami szkody całkowitej, która może mieć miejsce w następnych latach!

Kontakt

ul.Fordońska 353
85-766 Bydgoszcz
Znajdź nas na mapie

Makarewicz Autoryzowany Dealer Kia Motors Polska